Referenser

Vi har arbetat med kunder inom olika branscher såsom tillverkande industri, tjänsteföretag, kommuner, landsting och handel.

Kontakta oss gärna så lämnar vi referenser på företag och organisationer som vi samarbetat med.

 

Den hälsosamma arbetsplatsen

Sven Setterlind (red)

 ”Den hälsosamma arbetsplatsen” vänder sig till alla dem som arbetar med förebyggande hälsoarbete, stresshantering och rehabilitering.

Den vänder sig också till dem som genom ledarskaps- och verksamhetsutveckling vill skapa en god arbetsmiljö. Det genomförs många bra projekt för att skapa den hälsosamma arbetsplatsen.

Syftet med denna bok är att lyfta fram ett trettiotal av dessa goda exempel, som förhoppningsvis kan bli till inspiration för andra.

Boken omfattar 380 sidor och innehåller bland annat 19 helsidesbilder i färg av SMC-Profilerna.


Raimo Albertson har varit en av medförfattarna i boken Den hälsosamma arbetsplatsen Från analys till åtgärd.

Boken

Ladda hem Läs innehållsförteckningen (82 kb)!

 

Några exempel på samarbetspartners

Länk Läs mer om nätverk och samarbetspartners.

pic R-företagen  

R-företagen är ett nätverk för dem som vill förena sina affärer med sin verksamhet med ett etiskt tänkande och förhållningssätt. De som tillhör nätverket arbetar med en etisk hållbar verksamhetsledning. Våra tre ledord är affärer, attityd och etik.

Webbsida www.r-foretagen.se

 

pic Leapfrog AB  

Kontaktperson Håkan Schyllert. Samtalspartner, utbildare och samarbetspartner inom coaching.

Webbsida www.leapfrogab.se

 

pic Iréne Sturve Hälsa & Utveckling  

Kontaktperson Iréne Sturve. Samarbetspartner med inriktning mot hälsa och friskvård. Exempel på samarbetsprojekt är projektet i Malung. Beskrivet i boken ”Den hälsosamma arbetsplatsen”.

Webbsida www.sturve.se

 

pic Brattås & Compani, D5Q  

Kontaktperson Billy Brattås. Samarbetspartner med inriktning mot kvalitetssystem och verksamhetsstyrning.

Webbsida www.d5q.se

 

pic Winmar  

Individ & organisationsutveckling - Hitta balansen i ditt arbets- och privatliv Stress i livet framkallar ohälsa men också försämrad effektivitet och kvalitet, faktorer som i slutändan påverkar företagens lönsamhet. Det är vår moderna tillvaro, med dess ständiga förändringar som medför en stark ökning av såväl fysisk som psykisk spänning hos allt fler människor. Våra processverktyg hjälper er att finna både utvecklingsområden som starka sidor hos individer och företag..

Webbsida www.winmar.se

 

  Tillbaka Tillbaka